De la “basquitis” a la “catalanitis” (Publicat a la revista Valors)

Potser si haguéssim de datar simbòlicament l’inici de la fascinació catalana per Euskadi, ens hauríem de situar a l’any 1967 amb la cançó País Basc de Raimon. “Tots els colors del verd/gora Euskadi, diuen fort/la gent, la terra i el mar/allà al País Basc” acabava la cançó del cantant de Xàtiva. La relacions entre el nacionalisme basc i el nacionalisme català, però comencen molts anys abans. Sabino Arana va conèixer de prop el catalanisme incipient i no en va fer una valoració especialment positiva. Caldria esperar a l’emergència del pacte a tres de Galeusca, signat a les albors de la dictadura de Primo de Rivera, per Estat Català, Acció Catalana i Unió Catalanista per part catalana; Partit Nacionalista Basc i Comunió Nacionalista Basca per part d’Euskadi; i les Irmandades da Faba i Irmandade Nazonalista Galega, per part gallega, per a què les relacions es fessin més estretes. De tota manera, […]

Original post by Joan Safont and software by Elliott Back